Annonser och samarbeten

Livet och läsandet är inte detsamma sedan internet, bredband och fiber förändrade världen. Och det är tack vare den digitala tekniken som du nu har möjlighet att nå dina kunder, var de än befinner sig. Om så ända in i norra Norrlands inland och fjälltrakter, långt ute i havsbandet eller på den skånska slätten. Och lika snabbt kan de nå dig genom en klickbar länk i dina annonser eller i våra reportage, artiklar, notiser och plocksidor. Också dina kunder som bor i stora städer lever livet digitalt. Alltmedan e-handeln fortsätter att ta för sig över hela landet.

Modern teknik når fler. Digitalt distribution kan nå alla dina kunder och signalerar samtidigt ditt företags profil. En profil där kostnadseffektivitet, miljömedvetenhet och hållbarhet sannolikt ingår som konkurrensfördelar.

För oss på Magasinet Countrysmart är samverkan mellan ny och traditionell teknik ett självklart val för att bli ett av Sveriges mest lästa och uppskattade magasin för livsstil och inredning. Vi finns över hela landet, och tillsammans når vi alltid våra läsare och dina kunder. Var, och vilka, de än är.

Välkommen som annonsör och samarbetspartner!
Kristina Fröling, chefredaktör
Magasinet Countrysmart

UTGIVNINGSPLAN OCH TEKNISK INFORMATION
____________________________________________________________

Countrysmart utgivningsdagar 2023
____________________________________________________________
Countrysmart Q1 – lördagen den 7 januari
Countrysmart Q2 – lördagen den 15 april
Countrysmart Q3 – lördagen den 3 augusti
Countrysmart Q4 – lördagen den 7 oktober

Inlämning av annonsmaterial
____________________________________________________________
Sista materialdag för annonsmaterial är två veckor före utgivningsdag. Om annat inte överenskommits.

Filer upp till 10 mb mailar du till: material@countrysmart.se
Filer överstigande 10 mb skickas enklast med Wetransfer.com eller Sprend.com till:  material@countrysmart.se

Meddela din kontakt när material är levererat.
Vi bekräftar alltid när vi mottagit material.
Får du ingen bekräftelse har någott gått snett.
Ta då kontakt med din kontakt.

Materialspecifikation
_____________________________________________________________
Filformat: PDF
Färger: CMYK
Bilder: CMYK, 300 dpi
ICC-profil: ISOwebcoated.icc
Utfallande annonser kräver 3 mm
extra marginal runt om.

Annonsproduktion
_____________________________________________________________
Små annonser, enkla 250 kr/annons
Med fler komponenter 500 kr/annons
Större annonser enkla 500 kr/annons
Med fler komponenter 1.500 kr/annons
I annonsproduktionen ingår 2 korrektur. Ytterligare korrektur förorsakade av kundändringar debiteras med 250 kr/st

Fotografering
_____________________________________________________________
Produktfotografering 250 kr/produkt
Större fotojobb 850 kr/timme
Heldag 5000 kr

Copy
_____________________________________________________________
Mindre annons 500 kr/annons
Störr annons med mer text 850 kr/timme

ANNONSPRISER DIGITALA DISTRIBUTION

Readly, Pressreader, Zinio, E-paper och vårt eget läsrum.
_____________________________________________________

Uppslag och helsidor
____________________________________________________
Format                          BxH mm                       Pris
Uppslag utfallande     460 x 300 + 3mm      5.500 kr
1/1 helsida utfall         230 x 300 + 3mm     3.000 kr
1/1 helsida satsyta     210 x 280                   3.000 kr

Stående annonsformat
____________________________________________________
Format                           BxH mm                     Pris
1/2 sida stående          102 x 280                  1.700 kr
1/4 sida stående          102 x 138                  1.000 kr
1/8 sida stående            49 x 138                     550 kr
1/16 sida stående          49 x 67                       300 kr

Liggande annonsformat
____________________________________________________
Format                              BxH mm                     Pris
1/2 sida liggande            210 x 138                  1.700 kr
1/4 sida liggande            210 x 67                    1.000 kr
1/8 sida liggande            102 x 67                       550 kr
1/16 sida liggande          102 x 31                      300 kr
1/32 länkannons                49 x 31                     175 kr

Samtliga priser exklusive moms och eventuellt tillkommande skatter.

Verifierad av MonsterInsights