Nästa nummer!

Runt den 15:de varje månad kommer ett nytt nummer av Countrysmart med en mix av trender, trädgård, inredning, resor, böcker och mat. Här finns människorna som valt att leva smart, restaurangerna med närodlat på menyn och butikerna med gammalt, nytt och mitt emellan. Och plocksidor med smarta grejer. Alltid brett, ofta lite nördigt. Vi ger också ut ett antal Revy/special-nummer som kommer lite då och då under året.

Countrysmart utgivningsdagar 2021
Nr 1 – lördag 16 januari
Nr 2 – lördag 13 februari
Nr 3 – lördag 13 mars
Nr 4 – lördag 17 april
Nr 5 – lördag 15 maj
Nr 6 – lördag 12 juni
Nr 7 – lördag 17 juli
Nr 8 – lördag 14 augusti
Nr 9 – lördag 18 september
Nr 10 – lördag 16 oktober
Nr 11 – lördag 13 november
Nr 12 – lördag 18 december

Countrysmart Nr 10-2021 är ute på Readly från och med den 16 oktober.