Digital distribution - mycket på köpet

En enkel jämförelse mellan en tryckt upplaga och digital distribution låter sig nästan inte göras. Det är som Ernst Billgren säger om konst: ”Man kan inte jämföra konst med konst, det är ju två helt olika saker”.

Men vi försöker ändå. Ta ett traditionellt magasin med en påstådd upplaga om 30.000 ex, och som huvudsakligen säljs i handeln. Hur många tidningar trycker man egentligen? Hur många säljs? Hur stor blir spridningen? Och hur många går direkt i retur till pappersåtervinning? Många frågor blir obesvarade, och det är inte mycket som du som annonsör, eller läsare, kan göra för att få svar. Hela tidningsbranschen är inne i en djup förtroendekris, och sanningarna är idag lika svårfångade som annonsörer och betalande prenumeranter.

Vid digitalt distribution har vi ingen upplaga att luta oss mot. Här arbetar vi i stället med att maximera magasinets räckvidd, och nu är frågorna: Hur når vi flest med vår digitala distribution? Och hur många har möjlighet att se och bläddra i vårt magasin?

Countrysmart distribueras av stora tidnings- och magasinsplattformarna som Readly och PressReader.  Readly, kallats ett Spotify för magasin, och är ett av Europas snabbast växande företag. Och när Financial Times rankar Readly som sjua på listan över snabbväxande mediaföretag är det ett erkännande för de digitala magasinen och visar att marknaden för digital distribution börjar mogna.

Därför rekommenderar vi starkt ett abonnemang på Readly eller PressReader du får då fri tillgång till Countrysmart och till flera tusen andra ledande magasin och tidningar.

Digital distribution är mycket mer än att bara publicera på nätet, och fördelarna är många. Mest uppenbart är naturligtvis räckvidden.

Nästa stora fördel är våra smarta länkar. Möjligheten att länka direkt från annonser, reportage, notiser och plocksidor ger en helt ny typ av direktkontakt. Du kan med ett klick komma direkt från en annons till en hemsida, eller från våra plocksidor rakt in i en webbutik. Och du kommer vidare direkt till produkter, annonsörer eller bakgrundsfakta. Genom aktiva länkar skapar vi en öppen och tillgänglig redaktionell miljö, där tillgången till mer information är en självklar digital service som traditionell distribution saknar.

Miljön är en ytterligare aspekt. Ett traditionellt magasin påverkar miljön på ett helt annat sätt jämfört med ett digitalt distribuerat magasin. Framför allt är det transporterna som är den stora boven. Mer digitalt, mindre transporter. Så enkelt är det.

Också ekonomin spelar roll. Det kostar att producera tidningar, och inga magasin eller tidningar producerar sig själva. Journalistik måste få kosta. Genom att distribuera digitalt kan vi prioritera det redaktionella innehållet och den grafiska formen, medans traditionella tidningar tvingas kompromissa för att ha råd med en allt dyrare distribution.

Med digital distribution kan vi kommer ut oftare. En frekvent utgivning ger oss möjligheten att vara anpassade till säsonger och kampanjperioder. Kortare ledtider ger annonsörer och samarbetspartners mer tid att skapa och leverera annonsmaterial eller annat underlag. Digital distribution leder också vidare till nya möjligheter för samarbete med våra sidor. Tveka inte att ta kontakt om du har idéer eller förslag!

När vi producerar Countrysmart för digital distribution skapas också oanade möjligheter för alla som älskar papper med tryck. Du kan beställa en specifik artikel som PDF eller som särtryck. Eller varför inte en annons printad i affischformat? Vill du ha en egen printad upplaga av hela magasinet för distribution eller försäljning, går det också att lösa. Allt tack vare den digitala utvecklingen och den moderna marknadsföringens möjligheter att vända blad på riktigt.

Välkommen till framtiden!